Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Oferta zajęć pozalekcyjnych - rok szkolny 2018/19

Forma zajęćNauczyciel prowadzący zajęcia
Koła przedmiotowe, sportowe i artystyczne
Koło polonistyczne dla uczniów szkoły podstawowejRenata Goleń
Koło języka polskiego dla klasy 6 i 7Katarzyna Barzyk
Koło muzyczne dla uczniów szkoły podstawowejJanusz Budziak
Koło j.angielskiego dla klas 4 Agata Hap
Koło historyczno-regionalne Wiesław Hap
Koło ortograficzne dla klasy 3aIn Magdalena Żołądź
Koło rozwijające „Rycerze ortografii”Barbara Myśliwiec
Koło matematyczne dla klasy 2bInMarta Michałowska
Koło matematyczne dla klasy 3aInMagdalena Żołądź
Koło rozwijające „Czytanie jest fajne”Monika Czajkowska
Koło rozwijające „Sowa mądra głowa” dla kl.2cInIlona Dranka
Innowacja „Ortografia na szóstkę”Jolanta Konieczna
Koło techniczneAdam Smorul
Teatr szkolny (szkoła podstawowa)Katarzyna Barzyk,
Koło astronomiczneJadwiga Moskal
Koło informatyczneDariusz Koś, Artur Domasławski
Koło przyrodnicze kl. 4 i 5Bożena Dubiel
Koło matematyczne kl. 4 i 5Ewa Kosiek
SKOJolanta Poliwka
HarcerstwoWiesław Hap
„Czytajmy razem”- zajęcia dla uczniów klas 2 i 3Agnieszka Juryś
Koło biologiczne dla uczniów zdolnychMaria Kosiek
Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne  kl3AIG,3BIG,3CG,3DGJolanta Poliwka, Bożena Miluk, Wojciech Szajna, Małgorzata Szajna
Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne  kl. 8aEwa Korczyńska
Zajęcia rozwijające zdolności z zakresu przedmiotów przyrodniczych kl3AIG,3BIG,3CG,3DGBożena Dubiel, Barbara Kopeć, Maria Kosiek, Jadwiga Moskal, Ryszard Goryczka
Koło geograficzne dla uczniów zdolnychJadwiga Moskal
Sekcja wolontariatuIlona Dranka
Koło plastyczne dla uczniów szkoły podstawowejAntoni Zając
Koło historyczne dla uczniów klasy 4 i 5Elżbieta Barwikowska
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się języka polskiego dla klasy 3AIG, 3BIG, 3CG, 3DGKatarzyna Barzyk, Renata Goleń, Jolanta Szafarz
Zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne dla klasy 8aI Jolanta Szafarz
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się historii i wos-u dla klasy 3AIG, 3BIG, 3CG, 3DGWiesław Hap, Elżbieta Barwikowska
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się języka angielskiego dla klasy 3AIG, 3BIG, 3CG, 3DGElżbieta Adamik-Szot, Beata Barszcz, Wioletta Czech, Sylwia Szura-Papciak
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się języka angielskiego dla klasy 8Jolanta Bolek
Zajęcia języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu i konkursówKrystyna Filip
Koło języka angielskiego dla klasy 2aIn, 2cIn Sylwia Szura-Papciak, Beata Barszcz
Koło języka angielskiego dla uczniów klas 6 Hanna Koś
Koło języka angielskiego dla klasy 1aIn, 1bIn, 1cInHanna Koś, Jolanta Bolek, Wioletta Czech
Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne- klasy 5Jolanta Poliwka
Koło PCKElżbieta Stolarz
Tenis stołowy- kl. 7 i 8Dariusz Hap
Tenis stołowy- kl. 4Robert Hap
Piłka siatkowaAntoni Szpak
SzachyLeszek Zduński
SiłowniaGrzegorz Kowalski
Piłka siatkowaMagdalena Ulaszek
Kółko chemiczneBarbara Kopeć
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 4Renata Goleń
Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 2bInMarta Michałowska
Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 3aInMagdalena Żołądź
Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 4aIn, 4bIn, 4cInWojciech Szajna
Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 6Wojciech Szajna
Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy 7Wojciech Szajna
Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i chemii dla klasy 7Ryszard Goryczka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów z klas 3 gimnazjum Anna Kielar

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest otwarta i będzie poszerzona po zbadaniu potrzeb uczniów.

© SP 12, Jasło 22 X 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo