Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Regulamin Szkolnego Konkursu „Weź poetę na tapetę”

Rymobranie

Cele konkursu:

Adresaci konkursu:

Uczniowie klas I – V Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w dwóch grupach wiekowych:

Organizacja konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii pracy plastycznej i prezentacji małej formy scenicznej.
 2. Każda klasa zgłasza do konkursu jedną prezentację sceniczną wylosowanego wcześniej wiersza Agnieszki Frączek oraz 5 prac plastycznych.
 3. Oceny prac konkursowych i prezentacji scenicznych dokona jury powołane przez organizatorów.
 4. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką płaską (malowanie, rysowanie, wydzieranie i wycinanie itp.) na bloku rysunkowym w formacie A3 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich) nie dopuszcza się praz zbiorowych
 5. Ocena prac plastycznych uwzględniać będzie – estetykę pracy, staranność wykonania, inwencje twórczą.
 6. Podczas prezentacji scenicznej oceniane będą – interpretacja utworu, kultura słowa oraz ogólne wrażenie artystyczne.
 7. Dla zwycięzców konkursu w poszczególnych grupach wiekowych przewidziane są nagrody.
 8. Prace plastyczne należy składać u wychowawców klas do 30 kwietnia 2020 r.
 9. Pracę należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, klasa)
 10. Prezentacje sceniczne odbędą się:
  • 12 maja 2020 r. – klasy I-III
  • 13 maja 2020 r. – klasy IV-V
Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie szkolnymDOCXPDF
© SP 12, Jasło 17 III 20
mLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo e-podręcznikiWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo