Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

WICEDYREKTOR

mgr Anna Czech

Wicedyrektor
e-m@il: aczech@zsm3jaslo.pl

Osiągnięcia w zawodzie nauczyciela

W zawodzie nauczycielskim od 1995 roku. Koordynator zespołu do spraw ekologii. Współautorka projektu edukacyjnego „Nawet małe dzieci segregują śmieci”. Współorganizatorka proekologicznych konkursów międzyprzedszkolnych.

Od stycznia 2012 roku na stanowisku wicedyrektora, a w roku szkolnym 2016/17 p.o. dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, od 2012 rokrocznie nagradzana Nagrodą Dyrektora Przedszkola, a w 2017r. Nagrodą Burmistrza.

© SP 12, Jasło 8 XI 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP JasłoW roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła współpracuje w realizacji projektu „SYSTEM  ODDZIAŁYWAŃ  PROFIALKTYCZNYCH W  POLSCE - stan  i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”certyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo